DAVET


Değerli meslektaşlarımız, tıpta uzmanlık öğrencileri, çocuk ürolojisine gönül verenler,

Çocuk Ürolojisi, Ürolojinin tek resmi yan dalı olup hem üroloji hem de çocuk cerrahisi eğitiminin özel bir bölümünü oluşturmaktadır. Çocuk hastalarda yapılan ürolojik girişimler ayrı bir hassasiyet ve dikkat gerektirmektedir. Bu nedenle pratik eğitimlerin yanında kongrelerin hazırlanması, bilginin aktarılması ve öğrenilmesi açısından önem arzetmektedir. Türk Üroloji Akademisi, Pediatrik Üroloji Alt Branş çalışma grubu olarak son 10 yıl içerisinde sayısız eğitim toplantıları düzenlenmiş, canlı ameliyat eğitimleri organize edilmiş, 2017 yılında ‘Çocuk Ürolojisi Güncelleme’ kitabı yayınlanmış, Çocuk Ürolojisi Bültenleri basılıp dağıtılmış, uluslararası dergilerde basılan bilimsel çalışmalar yapılmış ve Ulusal kongrelerimizde alanında en yetkili Çocuk Ürolojisi uzmanları sizlerle buluşturulmuştur.

Gelinen bu noktada eğitimi her şeyin üzerinde tutan Türk Üroloji Derneği olarak sorumluluk hissedilmiş ve Çocuk Ürolojisi Kongresi hazırlanmasının meslektaşlarımız açısından elzem olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle gerek içeriği, davetli konuşmacılarının yetkinliği ve gerekse akademik kalite ön planda tutularak uluslararası katılımlı 1. Çocuk Ürolojisi Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Kongremizin ilk iki günü en güncel Çocuk Ürolojisi konuları ve tartışmaları Türkçe olarak hazırlanmış olup, 3. günü ise başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyadan en saygın çocuk ürolojisi uzmanları İngilizce oturumlarda sizlerle buluşturulacaktır. 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde ‘Online’ olarak gerçekleşecek olan bu bilimsel şölene tüm çocuk ürolojisine gönül veren meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

Türk Üroloji Akademisi Pediatrik Üroloji Çalışma Grubu adına
Prof.Dr.Selçuk Sılay
Branş Sekreteri

KURULLAR


 • Bilimsel Kurul

 • İhsan Karaman
 • Cankon Germiyanoğlu
 • Yaşar Issı
 • Haluk Şen
 • Numan Baydilli
 • Murat Uçar
 • Mazhar Utangaç
 • İsmail Yağmur
 • Ünsal Özkuvancı
 • Yılmaz Aksoy
 • Tarkan Soygür
 • Selçuk Yücel
 • Deniz Demirci
 • Kaya Horasanlı
 • Selçuk Sılay
 • Bilimsel Sekreterya

 • Yaşar Issı
 • Selçuk Sılay
BİLDİRİ GÖNDERİMİBildirilerin Gönderilmesi
Bildirilerin online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Mayıs 2021

Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
 9. Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim/ 1 adet tablo eklenebilir.
 10. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
Dikkat Edilecek Noktalar
 • Abstract Agent modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  LookUs Bilişim Ltd. Tel: +90 (216) 372 6644
  E-posta: [email protected]

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

BİLİMSEL PROGRAM


10:00-11:30 Sözlü Bildiriler-1 (SS-01 / SS-15)
Oturum Başkanları: Cankon Germiyanoğlu, Murat Uçar

11:45-13:15 Sözlü Bildiriler-2 (SS-16 / SS-30)
Oturum Başkanları: Deniz Demirci, Haluk Şen

13:30-14:00 Açılış
İhsan Karaman, Cankon Germiyanoğlu, İsa Özbey
14:00-15:00 Taş Oturumu
Oturum Başkanı: Turhan Caşkurlu
14:00-14:15 Metabolik Değerlendirme ve Medikal Tedavi
Mahmut Çivilibal
14:15-15:00 Panel : Olgularla Taş Hastalarına Yaklaşım
Moderatör: Haluk Şen
Panelistler: İsmail Yağmur, Berkan Reşorlu, Umut Bayrakçı
15:00-16:30 Antenatal Dönemde Renal Sağlık
Oturum Başkanı: Cankon Germiyanoğlu
15:00-15:15 Fetal ve Yenidoğan Döneminde Böbrek Fonksiyonları
Özgür Olukman
15:15-15:30 Prenatal Dönemde PUV Tedavisinde Yeni Uygulamalar
Cihat Şen
15:30-15:45 Antenatal Hidronefroza Postnatal Yaklaşım
Ali İhsan Dokucu
15:45-16:30 Panel : Olgularla Antenatal Hidronefroz
Moderatör: Yaşar Issı
Panelistler: Mazhar Utanğaç, Halil Tosun, Ali İhsan Dokucu
16:30-17:30 Vezikoüreteral Reflü Oturumu
Oturum Başkanı: Selçuk Sılay
16:30-16:45 VUR Risk Sınıflaması, Tanı ve Medikal Tedavisi
Murat Uçar
16:45-17:00 VUR Endoskopik Tedavi
Yılmaz Aksoy
17:00-17:15 VUR Açık Cerrahi
Deniz Demirci
17:15-17:30 VUR Laparoskopik- Robotik Cerrahi
Yusuf Kibar
17:30-18:30 Pediatrik Üroloji Görüntüleme Oturumu
Oturum Başkanı: Doğan Ünal
17:30-17:45 Pediatrik Ürolojide Direkt Filmler (Kontrastsız ve Kontrastlı)
İhsan Türkmen
17:45-18:00 Pediatrik Ürolojide Ultrason
İsmail Mihmanlı
18:00-18:15 Pediatrik Ürolojide BT ve MR
Gülşah Bayram Ilıkan
18:15-18:30 Pediatrik Ürolojide Nükleer Tıp Teknikleri
Nedim Gülaldı
18:30-19:30 Hipospadias Oturumu
Oturum Başkanı: Kaya Horasanlı
18:30-18:45 Distal Hipospadias
Selçuk Sılay
18:45-19:00 Proksimal Hipospadias
Tarkan Soygür
19:00-19:15 Hipospadias Cerrahilerinde Komplikasyon Yönetimi
Selçuk Yücel
19:15-19:30 Hipospadias Cerrahisinde Alternatif Bir Teknik-Glanular-Frenular Collar Tekniği
Hüseyin Özbey
19:30-20:15 Pediatrik Androloji Oturumu
Oturum Başkanı: Yılmaz Aksoy
19:30-19:45 Mikropenise Yaklaşım
Memduh Aydın
19:45-20:00 Konjenital Penil Kurvatur - Tedavi zamanlaması ve çeşitleri
Hasan Deliağa
20:00-20:15 Adölesan Varikosel - Ne zaman ameliyat edelim?
Numan Baydilli

10:30-12:00 Sözlü Bildiriler-3 (SS-31 / SS-45)
Oturum Başkanları: Kaya Horasanlı, Numan Baydilli
12:15-13:45 Sözlü ve Video Bildiriler-4 (SS-46 / SS-58) (VS-01 / VS-03)
Oturum Başkanları: Yılmaz Aksoy, Yaşar Issı
14:00-15:00 Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Oturumu
Oturum Başkanı: İzzet Koçak
14:00-14:20 Cinsiyet tayininde ve zamanında dikkat edilecek hususlar
Zehra Aycan
14:20-14:40 Cinsiyet Gelişim Bozukluğu’nda Genitoplasti Teknikleri
Deniz Demirci
14:40-15:00 Erişkin dönemde falloplasti ve protez uygulamaları
Ateş Kadıoğlu
15:00-15:15 Pediatrik Renal Transplant
Erkan Ölçücüoğlu
15:15-16:00 Ara
16:00-17:00 Pediatrik Üroonkoloji Oturumu
Oturum Başkanı: Yunus Söylet
16:00-16:15 Wilms Tümörü
Haluk Emir
16:15-16:30 Testis Tümörü
İnci İlhan
16:30-16:45 Rabdomyosarkom
Bilal Çetin
16:45-17:00 Nöroblastom
Tutku Soyer
17:00-18:30 İnkontinans Oturumu
Oturum Başkanı: İhsan Karaman
17:00-17:15 Enürezis Nokturna - Güncel literatür Eşliğinde Tedavi Çeşitleri
Fatih Yanaral
17:15-17:30 Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Tanı ve Tedavi
Bilge Karabulut
17:30-17:45 Biofeedback ve Pelvik Taban Rehabilitasyonu
Murat Dayanç
17:45-18:00 Girişimsel tedaviler (Botoks, PTNS, Nöromodulasyon)
Yavuz Onur Danacıoğlu
18:00-18:30 Olgularla Altını Islatan Çocuk
Moderator: İhsan Karaman
Panelistler: Nilüfer Göknar, Tuğrul Tiryaki, Ahmet Tahra, Burak Özçift
18:30-19:30 Nöropatik Mesane Oturumu
Oturum Başkanı: Rahmi Onur
18:30-18:45 Spina Bfidalı Çocuğa Genel Yaklaşım
Senad Kalkan
18:45-19:00 Tedavi Seçenekleri (Konservatif, Botoks, Augmentasyon vs)
İsmail Yağmur
19:00-19:15 PUV - Tanı ve Tedavisi
Nilüfer Göknar
19:15-19:30 PUV – Uzun Dönem Sonuçlar
Yaşar Issı
19:30-20:00 Pediatrik Anestezi Oturumu
Oturum Başkanı: Hasan Koçoğlu
19:30- 19:45 Çocuklarda Anestezi
Özlem Selvi Can
19:45- 20:00 Pediatrik Üroloji’de Rejyonel Anestezi
Sengül Özmert
20:00-21:00 İnmemiş Testis Oturumu
Oturum Başkanı: Yusuf Kibar
20:00-20:15 İnmemiş Testiste Hormonal Manipülasyonlar
Haluk Şen
20:15-20:30 İnmemiş Testis ve Fertilite
Cankon Germiyanoğlu
20:30-20:45 İnmemiş Testis ve Malignite
Cevper Ersöz
20:45-21:00 İnmemiş Testis - Videolarla Zor Olgular
Ünsal Özkuvancı
21:00-22:30 Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanlığı Sorunları Üzerine Beyin Fırtınası Oturumu
Oturum Başkanı: Cankon Germiyanoğlu

Konuk: Sabahattin Aydın (T.C Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı)
Katılımcılar: Mücahit Kart, Halil Tosun, Hasan Deliağa, Süleyman Tağcı,Gökhan Demirtaş, Derya Yayla

11:00-12:30 Welcome & Opening remarks, Selcuk Silay
11:00-12:30 PRE-RECORDED / Pediatric Stone Disease
Moderator: Gökhan Atış
11:00-11:15 Shock wave lithotripsy
Kemal Sarica
11:15-11:30 Percutaneous Nephrolithotomy (Supine)
Anna Bujons Tur
11:30-11:45 Percutaneous Nephrolithotomy (Prone)
Thomas Tailly
11:45-12:00 Retrograde Intrarenal Surgery
Bhaskar Somani
12:00-12:30 Q&A live (online) Discussion With Audience
12:30-14:00 PRE-RECORDED / Adolescent Varicocele
Moderator: Muammer Kendirci
12:30-12:45 To Treat Or Not To Treat
Selahittin Cayan
12:45-13:00 Embolization
Guy Bogaert
13:00-13:15 Laparoscopic Varicocelectomy
Radim Kocvara
13:15-13:30 Microscopic Varicocelectomy
Ates Kadioglu
13:30-14:00 Q&A live (online) Discussion With Audience
14:00-15:00 BREAK
15:00-17:00 PRE-RECORDED / Robotic surgery in children
Moderator: Selcuk Silay
15:00-15:15 Instruments & Docking & Training
Achillis Ploumidis
15:15-15:30 Pyeloplasty
Anne-Françoise Spinoit
15:30-15:45 Ureteral Reimplantation
Chester Koh
15:45-16:00 Megaureter
Aseem Shukla
16:00-16:15 Autoaugmentation Cystoplasty
Ramnath Subramaniam
16:15-16:30 Bladder Neck Reconstruction
Patricio Gargollo
16:30-17:00 Q&A Live (Online) Discussion With Audience
17:00-18:30 PRE-RECORDED/ Hypospadias
Moderator: Selçuk Yücel
17:00-17:15 Why is it so Important And How ‘Getting It Right The First Time’ in Hypospadias Repairs?
Warren Snodgrass
17:15-17:30 How To Correct Curvature During Hypospadias Surgery
Nicol Bush
17:30-17:45 Flaps And Frefts In Hypospadias Repair, When And How To Use Them?
Tarkan Soygur
17:45-18:00 Management Of Hypospadias Complications In Adulthood
Dan Wood
18:00-18:30 Q&A Live (Online) Discussion With Audience
18:30-20:00 PRE-RECORDED/ Male Circumcision
Moderator: Fardod O’Kelly
18:30-18:45 Circumcision Practice In Monotheistic Religions
M.İhsan Karaman
18:45-19:00 Circumcision Is Necessary Because….
Walid Farhat
19:00-19:15 Circumcision Is Unnecessary Because…
Rien Nijmann
19:15-19:45 Q&A Live (Online) Discussion With Audience
İLETİŞİM


TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. No:18/2 34382 Şişli / İstanbul
+90 (212) 232 46 89 | +90 (212) 241 76 62
+90 (212) 233 98 04
[email protected]
[email protected]
FİGÜR KONGRE ORGANİZASYON SERVİSLERİ TİC. A.S.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4 34360 Şişli / İSTANBUL - Türkiye
+90 212 381 46 00
+90 212 258 60 78
[email protected]
figurint.com